Czy wiesz że...

Prawo

21.06.2012,

Umowa pensjonatowa - czyli co warto wiedzieć

  Kategoria: Prawo

Umowa pensjontowa często ma decydujący wpływ w przypadku gdy chcemy walczyć o swoje prawa bezwzględu na to czy jesteśmy właścicielami konia czy właścicielami stajni. Jaka powinna więc być idealna umowa, co powinna zawierać?

Umowa pensjonatowa jak każda inna umowa pozwala określić ustalone zasady których nieprzestrzeganie jest podstawą do wywalczenia należnych roszczeń. Każdy posiadacz konia decydujący się na pensjonat powinien taką umowę zawrzeć pierwszego dnia od momentu wstawienia konia w pensjonat lub dzień przed jego przyjazdem. Umowa pensjonatowa jest nie tylko zabezpieczeniem dla właścicieli koni ale również dla stajni. Jaka powinna więc być idealna umowa aby każda ze stron była zadowolona po jej podpisaniu? Oto kilka porad.

Obowiązki stajni – wynajmującego boks względem właściciela czyli najemcy:

 • Karmienie konia 2 lub 3 razy dziennie zależy od ustaleń
 • Karmienie w dawkach ustalonych przez właściciela
 • Codzienne ścielenie w zależności od potrzeb
 • Wyrzucanie obornika w czasie ustalonym przez strony
 • Gwarancja wynajmu wybranego boksu
 • Wypuszczanie konia na pastwisko lub padok (zależy od ustaleń)
 • Traktowanie z należnym szacunkiem konia
 • Informowanie o złym stanie zdrowia konia
 • Udzielania pierwszej niezbędnej pomocy w przypadku skaleczeń, kolki itp
 • Podawanie dodatkowych pasz zakupionych przez właściciela (jeżeli takie są ustalenia)
 • Stosowanie się do wszelkich innych ustaleń (takich jak : derkowanie, owijkowanie, wypuszczanie konia w ochraniaczach, ściąganie lub zakładanie kantara przed wypuszczeniem)

Ponadto stajnia – wynajmujący może odpowiadać finansowo w przypadku :

 • Gdy z powodu bezpośrednich zaniedbań koń ulegnie wypadkowi (kontuzje, choroby)
 • Korzystania bez zgody najemcy z osprzętu
 • Użytkowania bez zgody najemcy konia do celów rekreacyjnych

 

Obowiązki właściciela – najemcy względem stajni

 • Regularne szczepienie i odrobaczanie konia na swój koszt (chyba że ustalenia są inne)
 • Pokrywanie kosztów kowala oraz weterynarza (chyba że ustalenia są inne)
 • Regularne płacenie określonej sumy za pensjonat w określonym przez wynajmującego czasie

Właściciel może odpowiadać finansowo w przypadku:

 • Szkód wyrządzonych przez konia

Wynajmujący może również wejść w posiadanie konia najemcy w przypadku gdy ten nie wywiąże się z regularnego uiszczania opłaty za wynajem boksu.

Ważne jest by w umowie zawrzeć również informację o czasie w którym każda ze stron może wypowiedzieć umowę. Czas ten określany jest indywidualnie ale najczęściej jest to minimum 14 dni. Oczywiście jeżeli strony nie stosują się do punktów ustalonych w umowie wypowiedzenie umowy może być natychmiastowe.

Umowa powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Szukaj w serwisie

Znajdź nas na Facebooku

© 2012 Horse24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.