Czy wiesz że...

Prawo

16.04.2012,

Umowa kupna-sprzedaży

  Kategoria: Prawo

Umowa jest kluaczowym elementem transakcji kupna i sprzedaży konia, źle sofrmuowana bądź nie podpisania może być początkiem wielu problemów.

 

Żyjemy w czasach konsumpcyjnych w których gwarancją udanej transakcji jest umowa. Zarówno sprzedając jak również kupując podlegamy pewnym zasadom zawartych w umowie które regulują nasze prawa i obowiązki. Sprzedaż konia powinna również opierać się na takich zasadach. W Internecie z łatwością znajdziemy gotowe i opracowane umowy, jednak nie wszystkie z nich zawierają odpowiednie regulacje które w przypadku jakichkolwiek roszczeń będą podstawą do ubiegania się o nie. Należy tutaj również wspomnieć dlaczego tak ważne jest podpisanie dobrze sporządzonej umowy.

Korzyściami dla kupującego może być m.in. oddanie konia w przypadku wykrycia:

  • Kontuzji
  • Wad wrodzonych
  • Wad nabytych
  • Niezgodności opisu w paszporcie a faktycznym wyglądem konia

Kupujący ma również prawo do wykonania oględzin konia przez lek. Weterynarii oraz wykonania szczegółowych badań w tym badań RTG nóg, które wykluczą bądź potwierdzą przypuszczenia o kontuzji. Badania te powinny być szczególnie ważne w przypadku koni sportowych. Jeżeli jednak nie mamy możliwości przyjazdu na miejsce z lek. Weterynarii możemy dodać w umowie podpunkt za obustronnym porozumieniem, w którym zaznaczamy że po przybyciu na miejsce koń będzie zbadany i w przypadku wykrycia kontuzji bądź choroby, konia oddajemy a koszty transportu pokrywamy my lub sprzedający.

Należy pamiętać że umowa kupa/sprzedaży konia nie zawiera jedynie praw i możliwości dochodzenia swoich racji przez kupującego ale również takie możliwości ma sprzedający. Zdarzają się przypadki w których obie strony ustalają że po zabraniu konia przez kupującego, ma on czas który został określony w umowie na wypróbowanie konia a w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do jego zwrotu. Jeżeli jednak w okresie próbnym koń ulegnie wypadkowi, w wyniku którego nabędzie kontuzji lub zachoruje , sprzedający ma prawo konia nie przyjąć nawet gdy ten nie będzie spełniał oczekiwań kupującego.

Umowa jest nie tylko gwarancją naszej transakcji ale stanowi główny dokument na podstawie którego możliwa jest zmiana właściciela w paszporcie chyba że została w nim wykonana adnotacja o zmianie posiadacza konia na ostatniej stronie.

Nie należy ulegać złudzeniom, umowa jest kluczem do poprawnie przeprowadzanej transakcji. Należy jednak pamiętać że koń to żywe stworzenie i chodź może być „przedmiotem” sporu to w dalszym ciągu wymaga ludzkiej opieki i zainteresowania. Jeżeli więc zostaliśmy oszukani jako kupujący bądź też jako sprzedający to musimy pamiętać że zostaliśmy oszukani przez drugiego człowieka a nie przez niewinne zwierzę.

Szukaj w serwisie

Znajdź nas na Facebooku

© 2012 Horse24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.